top of page
TEXT67.png

DOTACE BRNO

Dotační program Zeleň střechám! je určen pro všechny Brňany, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem dotačního programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna.

V rámci dotačního programu příspívá město Brno žadatelům částkou 10 000 Kč na odborný posudek a částkou v rozmezí 900 - 1 400 Kč / m2 ozeleněné plochy.

Více informací pro zájemce o dotaci v sekci

OZELENIT DOMOV nebo OZELENIT FIRMU.

Ukončení výzvy po vyčerpání finančních prostředků, nejpozději 30.10.2021.

TEXT55.png

DOTACE ČESKÁ REPUBLIKA

Dotační program Nová Zelená úsporám je určen pro stavebníky a majitele nemovitostí v České republice. Přesněji rodinné a bytové domy.

Podpora je poskytována formou dotace 700 - 1 000 Kč / m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Pro žádosti v novém programovém období (tj. od 1.10.2021) není podmínkou čerpání finanční podpory NZÚ na výstavbu či rekonstrukci domu.

Schválená výše dotace zahrnuje také DPH.

bottom of page