TEXT67.png

DOTACE BRNO

Dotační program Zeleň střechám! je určen pro všechny Brňany, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem dotačního programu je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna.

V rámci dotačního programu příspívá město Brno žadatelům částkou 10 000 Kč na odborný posudek a částkou v rozmezí 900 - 1 400 Kč / m2 ozeleněné plochy.

Více informací pro zájemce o dotaci v sekci

OZELENIT DOMOV nebo OZELENIT FIRMU.

Ukončení výzvy po vyčerpání finančních prostředků, nejpozději 30.10.2020.

TEXT55.png

DOTACE ČESKÁ REPUBLIKA

Dotační program Nová Zelená úsporám je určen pro majitele nemovitostí v České republice, kteří žádají o dotace na výstavbu úsporných domů a nebo revitalizují stávající nemovitosti dle podmínek programu NZÚ.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši (nově od 5/2020) 800 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Jste-li žadatelem dotace NZÚ podoblast A.0, A.1, A.2 nebo B.0, B.1, B.3 kontaktujte specialistu pro návrh a zpracování odborného posudku. 

Schválená výše dotace zahrnuje také DPH.