ZVAŽUJI REALIZACI ZELENÉ STŘECHY:

Které stavby mohu levně a efektivně ozelenit?


Plochy, které jsou velmi vhodné pro cenově dostupnou a bezproblémovou aplikaci vegetační skladby jsou střešní konstrukce se sklonem < 15°. Podmínkou je samozřejmě dodržet maximální statické zatížení konstrukce. Nejlehčí námi ověřená vegetační skladba má hmotnost 74 kg/m2 v nasyceném stavu. Naopak nejtěžší skladba pro intenzivní zelené střechy může dosahovat váhy větší než 570 kg/m2. Ve světě, ale i u nás se setkáváme také s ozeleňováním šikmých střech a dokonce fasád. Tato řešení jsou realizovatelná, ale vždy vyžadují zcela individuální návrh, velmi nákladnou realizaci a následně odbornou péči o vegetaci. Záměr zelené architektury by měl být v souladu s ekologickou udržitelností. Při výběru dodavatele vždy upřednostňujte recyklované a recyklovatelné materiály.
Kolik stojí zelená střecha?


Materiálová cena základní extenzivní skladby včetně předpěstované vegetace se v závislosti na výběru dodavatele pohybuje mezi 1 000 – 2 000 Kč / m2. Cena je závislá z velké části také na vegetační formě. Pokud extenzivní zelenou střechu neprovádíte výhradně svépomocí, pak je vhodnou dodavatelskou variantou předpěstovaný rozchodníkový koberec. Důvodem jsou rizika spojená s nastartováním růstu a stabilizací vegetace. Obecně lze říci, že předpěstovaný koberec zaručí celistvý vzhled zeleně a relativní bezúdržbovost. Při výběru dodavatele se ptejte zda nabídka zahrnuje také nezbytné příslušenství jako vpusti, lišty, kačírek atp. Realizaci můžete poptat u některého z ověřených partnerů.
Jaké jsou rozdíly ve skladbě a funkci zelených střech?


Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní.

Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta.

V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4 – 12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy.Polo-intenzivní skladba (12 – 30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu > 30 cm řadíme jako intenzivní střechu.Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.
Proč jsou dnes zelené střechy tak oblíbeným fenoménem?


Odpověď je důležitost hospodaření s vodou. Lze předpokládat, že hodnota vody poroste a s ní i daňové zatížení jako vodné, stočné, ekologická daň za odvod srážkových vod atp.

Dalšími opodstatněnými důvody trendu zelené architektury jsou:

  • lepší klima čistší vzduch ve městech
  • navrácení vegetace i drobných živočichů do urbanizovaných oblastí
  • pasivní forma snižovaní energetické náročnosti na vytápění a ochlazování budov
  • estetikaa oživení zastavěných lokalit
  • prodloužení životnosti střešní konstrukce a hydroizolační vrstvy
Co může být překážkou pro realizaci zelené střechy?


U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.

ADMINISTRATIVA, NÁVRH A STATIKA:

Mohu zelenou střechu realizovat i na stávající ploché střeše?


Ano, podmínkou je však žádný nebo mírný sklon, dobrý konstrukční stav a statická připravenost. Máte-li dnes střechu pochozí nebo s kačírkem, pak je i bez dalších investic napůl vyhráno. :-)
Jaký maximální sklon je vhodný pro zelenou střechu?


Střechu se sklonem do 10° by systémovým řešením měla zvládnout prakticky každá realizační firma, která se zabývá realizací zelených střech nebo částí hydroizolačních a technických souvrství. Větší sklon už je pak na konzultaci se zkušeným specialistou. Ten v návrhu skladby zohledňuje i lokalitu a místní vlivy.
Mohu realizaci provádět v každém ročním období?


Výsadbu zeleně nebo pokládku předpěstovaného koberce je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Teplota vzduchu ve dne by měla být vyšší než 12 °C. Při výsadbě v letním období je podmínkou každodenní zálivka v ranních nebo večerních hodinách a to po dobu zakořenění vegetace do vrstvy substrátu.

REALIZACE:

Mohu zelenou střechu realizovat i na stávající ploché střeše?


Ano, podmínkou je však žádný nebo mírný sklon, dobrý konstrukční stav a statická připravenost. Máte-li dnes střechu pochozí nebo s kačírkem, pak je i bez dalších investic napůl vyhráno. :-)
Jaký maximální sklon je vhodný pro zelenou střechu?


Střechu se sklonem do 10° by systémovým řešením měla zvládnout prakticky každá realizační firma, která se zabývá realizací zelených střech nebo částí hydroizolačních a technických souvrství. Větší sklon už je pak na konzultaci se zkušeným specialistou. Ten v návrhu skladby zohledňuje i lokalitu a místní vlivy.
Mohu realizaci provádět v každém ročním období?


Výsadbu zeleně nebo pokládku předpěstovaného koberce je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Teplota vzduchu ve dne by měla být vyšší než 12 °C. Při výsadbě v letním období je podmínkou každodenní zálivka v ranních nebo večerních hodinách a to po dobu zakořenění vegetace do vrstvy substrátu.

ÚDRŽBA:

Musím rostliny na zelené střeše zalévat?


Správně navržená extenzivní střecha zálivku nevyžaduje. Přesněji, umělá zálivka je u stabilizované vegetace nežádoucí.
Jak často mám rostliny na zelené střeše sekat a hnojit?


Odpověď na tuto otázku závisí na typu skladby a druzích vegetace. Např. rozchodníky nevyžadují sečení. Přihnojování maximálně 1x do roka. Oproti tomu např. travní směsi na polo-intenzivních střechách vyžadují stejnou údržbu jako trávník u domu.
Je zelená střecha v průběhu roku stále stejná?


Ne. Zelená střecha se mění stejně jako rostliny v přírodě. Například v obdobích sucha některé suchomilné rostliny zcela promění svoji barvu do oranžova až červena a po příchodu dešťů se opět zabarví do sytě zeleného odstínu. Odborníci v oboru kombinují na biodiverzních střechách druhy rostlin tak, aby se vzájemně barevně doplňovaly a střecha plnila svoji estetickou funkci v průběhu celého roku co nejlépe.
Kdy mohou rostliny na extenzivní střeše zahynout?


Paradoxně například pokud mají příliš vody. Dbejte na výběr realizační firmy, která používá ověřené skladby a materiály. Je třeba dbát, aby vznikl suchomilný ekosystém pro sukulentní rostliny. Některé skladby jsou pro tyto střechy méně vhodné a je dobré kriticky hodnotit výrobcem doporučené vlastnosti skladby pro zelené střechy.