top of page
 • Které stavby mohu levně a efektivně ozelenit?
  Plochy, které jsou velmi vhodné pro cenově dostupnou a bezproblémovou aplikaci vegetační skladby jsou střešní konstrukce se sklonem < 15°. Podmínkou je samozřejmě dodržet maximální statické zatížení konstrukce. Nejlehčí námi ověřená vegetační skladba má hmotnost 74 kg/m2 v nasyceném stavu. Naopak nejtěžší skladba pro intenzivní zelené střechy může dosahovat váhy větší než 570 kg/m2. Ve světě, ale i u nás se setkáváme také s ozeleňováním šikmých střech a dokonce fasád. Tato řešení jsou realizovatelná, ale vždy vyžadují zcela individuální návrh, velmi nákladnou realizaci a následně odbornou péči o vegetaci. Záměr zelené architektury by měl být v souladu s ekologickou udržitelností. Při výběru dodavatele vždy upřednostňujte recyklované a recyklovatelné materiály.
 • Kolik stojí zelená střecha?
  Materiálová cena základní extenzivní skladby včetně předpěstované vegetace se v závislosti na výběru dodavatele pohybuje mezi 1 000 – 2 000 Kč / m2. Cena je závislá z velké části také na vegetační formě. Pokud extenzivní zelenou střechu neprovádíte výhradně svépomocí, pak je vhodnou dodavatelskou variantou předpěstovaný rozchodníkový koberec. Důvodem jsou rizika spojená s nastartováním růstu a stabilizací vegetace. Obecně lze říci, že předpěstovaný koberec zaručí celistvý vzhled zeleně a relativní bezúdržbovost. Při výběru dodavatele se ptejte zda nabídka zahrnuje také nezbytné příslušenství jako vpusti, lišty, kačírek atp. Realizaci můžete poptat u některého z ověřených partnerů.
 • Jaké jsou rozdíly ve skladbě a funkci zelených střech?
  Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní. Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta. V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4 – 12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy.Polo-intenzivní skladba (12 – 30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu > 30 cm řadíme jako intenzivní střechu.Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.
 • Proč jsou dnes zelené střechy tak oblíbeným fenoménem?
  Odpověď je důležitost hospodaření s vodou. Lze předpokládat, že hodnota vody poroste a s ní i daňové zatížení jako vodné, stočné, ekologická daň za odvod srážkových vod atp. Dalšími opodstatněnými důvody trendu zelené architektury jsou: lepší klima čistší vzduch ve městech navrácení vegetace i drobných živočichů do urbanizovaných oblastí pasivní forma snižovaní energetické náročnosti na vytápění a ochlazování budov estetikaa oživení zastavěných lokalit prodloužení životnosti střešní konstrukce a hydroizolační vrstvy
 • Co může být překážkou pro realizaci zelené střechy?
  U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.
 • Které stavby mohu levně a efektivně ozelenit?
  Plochy, které jsou velmi vhodné pro cenově dostupnou a bezproblémovou aplikaci vegetační skladby jsou střešní konstrukce se sklonem < 15°. Podmínkou je samozřejmě dodržet maximální statické zatížení konstrukce. Nejlehčí námi ověřená vegetační skladba má hmotnost 74 kg/m2 v nasyceném stavu. Naopak nejtěžší skladba pro intenzivní zelené střechy může dosahovat váhy větší než 570 kg/m2. Ve světě, ale i u nás se setkáváme také s ozeleňováním šikmých střech a dokonce fasád. Tato řešení jsou realizovatelná, ale vždy vyžadují zcela individuální návrh, velmi nákladnou realizaci a následně odbornou péči o vegetaci. Záměr zelené architektury by měl být v souladu s ekologickou udržitelností. Při výběru dodavatele vždy upřednostňujte recyklované a recyklovatelné materiály.
 • Kolik stojí zelená střecha?
  Materiálová cena základní extenzivní skladby včetně předpěstované vegetace se v závislosti na výběru dodavatele pohybuje mezi 1 000 – 2 000 Kč / m2. Cena je závislá z velké části také na vegetační formě. Pokud extenzivní zelenou střechu neprovádíte výhradně svépomocí, pak je vhodnou dodavatelskou variantou předpěstovaný rozchodníkový koberec. Důvodem jsou rizika spojená s nastartováním růstu a stabilizací vegetace. Obecně lze říci, že předpěstovaný koberec zaručí celistvý vzhled zeleně a relativní bezúdržbovost. Při výběru dodavatele se ptejte zda nabídka zahrnuje také nezbytné příslušenství jako vpusti, lišty, kačírek atp. Realizaci můžete poptat u některého z ověřených partnerů.
 • Jaké jsou rozdíly ve skladbě a funkci zelených střech?
  Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní. Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta. V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4 – 12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy.Polo-intenzivní skladba (12 – 30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu > 30 cm řadíme jako intenzivní střechu.Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.
 • Proč jsou dnes zelené střechy tak oblíbeným fenoménem?
  Odpověď je důležitost hospodaření s vodou. Lze předpokládat, že hodnota vody poroste a s ní i daňové zatížení jako vodné, stočné, ekologická daň za odvod srážkových vod atp. Dalšími opodstatněnými důvody trendu zelené architektury jsou: lepší klima čistší vzduch ve městech navrácení vegetace i drobných živočichů do urbanizovaných oblastí pasivní forma snižovaní energetické náročnosti na vytápění a ochlazování budov estetikaa oživení zastavěných lokalit prodloužení životnosti střešní konstrukce a hydroizolační vrstvy
 • Co může být překážkou pro realizaci zelené střechy?
  U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.
 • Které stavby mohu levně a efektivně ozelenit?
  Plochy, které jsou velmi vhodné pro cenově dostupnou a bezproblémovou aplikaci vegetační skladby jsou střešní konstrukce se sklonem < 15°. Podmínkou je samozřejmě dodržet maximální statické zatížení konstrukce. Nejlehčí námi ověřená vegetační skladba má hmotnost 74 kg/m2 v nasyceném stavu. Naopak nejtěžší skladba pro intenzivní zelené střechy může dosahovat váhy větší než 570 kg/m2. Ve světě, ale i u nás se setkáváme také s ozeleňováním šikmých střech a dokonce fasád. Tato řešení jsou realizovatelná, ale vždy vyžadují zcela individuální návrh, velmi nákladnou realizaci a následně odbornou péči o vegetaci. Záměr zelené architektury by měl být v souladu s ekologickou udržitelností. Při výběru dodavatele vždy upřednostňujte recyklované a recyklovatelné materiály.
 • Kolik stojí zelená střecha?
  Materiálová cena základní extenzivní skladby včetně předpěstované vegetace se v závislosti na výběru dodavatele pohybuje mezi 1 000 – 2 000 Kč / m2. Cena je závislá z velké části také na vegetační formě. Pokud extenzivní zelenou střechu neprovádíte výhradně svépomocí, pak je vhodnou dodavatelskou variantou předpěstovaný rozchodníkový koberec. Důvodem jsou rizika spojená s nastartováním růstu a stabilizací vegetace. Obecně lze říci, že předpěstovaný koberec zaručí celistvý vzhled zeleně a relativní bezúdržbovost. Při výběru dodavatele se ptejte zda nabídka zahrnuje také nezbytné příslušenství jako vpusti, lišty, kačírek atp. Realizaci můžete poptat u některého z ověřených partnerů.
 • Jaké jsou rozdíly ve skladbě a funkci zelených střech?
  Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní. Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta. V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4 – 12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy.Polo-intenzivní skladba (12 – 30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu > 30 cm řadíme jako intenzivní střechu.Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.
 • Proč jsou dnes zelené střechy tak oblíbeným fenoménem?
  Odpověď je důležitost hospodaření s vodou. Lze předpokládat, že hodnota vody poroste a s ní i daňové zatížení jako vodné, stočné, ekologická daň za odvod srážkových vod atp. Dalšími opodstatněnými důvody trendu zelené architektury jsou: lepší klima čistší vzduch ve městech navrácení vegetace i drobných živočichů do urbanizovaných oblastí pasivní forma snižovaní energetické náročnosti na vytápění a ochlazování budov estetikaa oživení zastavěných lokalit prodloužení životnosti střešní konstrukce a hydroizolační vrstvy
 • Co může být překážkou pro realizaci zelené střechy?
  U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.
 • Které stavby mohu levně a efektivně ozelenit?
  Plochy, které jsou velmi vhodné pro cenově dostupnou a bezproblémovou aplikaci vegetační skladby jsou střešní konstrukce se sklonem < 15°. Podmínkou je samozřejmě dodržet maximální statické zatížení konstrukce. Nejlehčí námi ověřená vegetační skladba má hmotnost 74 kg/m2 v nasyceném stavu. Naopak nejtěžší skladba pro intenzivní zelené střechy může dosahovat váhy větší než 570 kg/m2. Ve světě, ale i u nás se setkáváme také s ozeleňováním šikmých střech a dokonce fasád. Tato řešení jsou realizovatelná, ale vždy vyžadují zcela individuální návrh, velmi nákladnou realizaci a následně odbornou péči o vegetaci. Záměr zelené architektury by měl být v souladu s ekologickou udržitelností. Při výběru dodavatele vždy upřednostňujte recyklované a recyklovatelné materiály.
 • Kolik stojí zelená střecha?
  Materiálová cena základní extenzivní skladby včetně předpěstované vegetace se v závislosti na výběru dodavatele pohybuje mezi 1 000 – 2 000 Kč / m2. Cena je závislá z velké části také na vegetační formě. Pokud extenzivní zelenou střechu neprovádíte výhradně svépomocí, pak je vhodnou dodavatelskou variantou předpěstovaný rozchodníkový koberec. Důvodem jsou rizika spojená s nastartováním růstu a stabilizací vegetace. Obecně lze říci, že předpěstovaný koberec zaručí celistvý vzhled zeleně a relativní bezúdržbovost. Při výběru dodavatele se ptejte zda nabídka zahrnuje také nezbytné příslušenství jako vpusti, lišty, kačírek atp. Realizaci můžete poptat u některého z ověřených partnerů.
 • Jaké jsou rozdíly ve skladbě a funkci zelených střech?
  Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní. Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta. V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4 – 12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy.Polo-intenzivní skladba (12 – 30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu > 30 cm řadíme jako intenzivní střechu.Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.
 • Proč jsou dnes zelené střechy tak oblíbeným fenoménem?
  Odpověď je důležitost hospodaření s vodou. Lze předpokládat, že hodnota vody poroste a s ní i daňové zatížení jako vodné, stočné, ekologická daň za odvod srážkových vod atp. Dalšími opodstatněnými důvody trendu zelené architektury jsou: lepší klima čistší vzduch ve městech navrácení vegetace i drobných živočichů do urbanizovaných oblastí pasivní forma snižovaní energetické náročnosti na vytápění a ochlazování budov estetikaa oživení zastavěných lokalit prodloužení životnosti střešní konstrukce a hydroizolační vrstvy
 • Co může být překážkou pro realizaci zelené střechy?
  U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.
bottom of page