ZVAŽUJI REALIZACI ZELENÉ STŘECHY:

Které stavby mohu levně a efektivně ozelenit?


Plochy, které jsou velmi vhodné pro cenově dostupnou a bezproblémovou aplikaci vegetační skladby jsou střešní konstrukce se sklonem < 15°. Podmínkou je samozřejmě dodržet maximální statické zatížení konstrukce. Nejlehčí námi ověřená vegetační skladba má hmotnost 74 kg/m2 v nasyceném stavu. Naopak nejtěžší skladba pro intenzivní zelené střechy může dosahovat váhy větší než 570 kg/m2. Ve světě, ale i u nás se setkáváme také s ozeleňováním šikmých střech a dokonce fasád. Tato řešení jsou realizovatelná, ale vždy vyžadují zcela individuální návrh, velmi nákladnou realizaci a následně odbornou péči o vegetaci. Záměr zelené architektury by měl být v souladu s ekologickou udržitelností. Při výběru dodavatele vždy upřednostňujte recyklované a recyklovatelné materiály.
Kolik stojí zelená střecha?


Materiálová cena základní extenzivní skladby včetně předpěstované vegetace se v závislosti na výběru dodavatele pohybuje mezi 1 000 – 2 000 Kč / m2. Cena je závislá z velké části také na vegetační formě. Pokud extenzivní zelenou střechu neprovádíte výhradně svépomocí, pak je vhodnou dodavatelskou variantou předpěstovaný rozchodníkový koberec. Důvodem jsou rizika spojená s nastartováním růstu a stabilizací vegetace. Obecně lze říci, že předpěstovaný koberec zaručí celistvý vzhled zeleně a relativní bezúdržbovost. Při výběru dodavatele se ptejte zda nabídka zahrnuje také nezbytné příslušenství jako vpusti, lišty, kačírek atp. Realizaci můžete poptat u některého z ověřených partnerů.
Jaké jsou rozdíly ve skladbě a funkci zelených střech?


Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní.

Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta.

V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4 – 12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy.Polo-intenzivní skladba (12 – 30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu > 30 cm řadíme jako intenzivní střechu.Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.
Proč jsou dnes zelené střechy tak oblíbeným fenoménem?


Odpověď je důležitost hospodaření s vodou. Lze předpokládat, že hodnota vody poroste a s ní i daňové zatížení jako vodné, stočné, ekologická daň za odvod srážkových vod atp.

Dalšími opodstatněnými důvody trendu zelené architektury jsou:

 • lepší klima čistší vzduch ve městech
 • navrácení vegetace i drobných živočichů do urbanizovaných oblastí
 • pasivní forma snižovaní energetické náročnosti na vytápění a ochlazování budov
 • estetikaa oživení zastavěných lokalit
 • prodloužení životnosti střešní konstrukce a hydroizolační vrstvy
Co může být překážkou pro realizaci zelené střechy?


U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.

ADMINISTRATIVA, NÁVRH A STATIKA:

Mohu zelenou střechu realizovat i na stávající ploché střeše?


Ano, podmínkou je však žádný nebo mírný sklon, dobrý konstrukční stav a statická připravenost. Máte-li dnes střechu pochozí nebo s kačírkem, pak je i bez dalších investic napůl vyhráno. :-)
Jaký maximální sklon je vhodný pro zelenou střechu?


Střechu se sklonem do 10° by systémovým řešením měla zvládnout prakticky každá realizační firma, která se zabývá realizací zelených střech nebo částí hydroizolačních a technických souvrství. Větší sklon už je pak na konzultaci se zkušeným specialistou. Ten v návrhu skladby zohledňuje i lokalitu a místní vlivy.
Mohu realizaci provádět v každém ročním období?


Výsadbu zeleně nebo pokládku předpěstovaného koberce je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Teplota vzduchu ve dne by měla být vyšší než 12 °C. Při výsadbě v letním období je podmínkou každodenní zálivka v ranních nebo večerních hodinách a to po dobu zakořenění vegetace do vrstvy substrátu.

REALIZACE:

Hours and Directions


Check back for 2021 open date. Harvest will last about 6-8 weeks. Hours of operation are Thursday - Sunday, 8am to 1pm. For Directions please visit our contact page to see a map! There will be signs to follow for free parking when you arrive. The farm is closed Monday, Tuesday and Wednesdays.
What is the cost for picking?


Cost for picking is $4.25 per pound for You Pick and $5.25 per pound for Pre Picked. We accept Cash, Venmo, or Credit Cards.
Where do I park?


You will see signs that direct you where to park when you arrive. Parking is free.
Are pets allowed?


As much as we love our furry friends, they are not allowed in the field. Our parking area is not shaded and it is too hot for them to be left in the car. Please leave them at home where they are safe and cool!
What should I bring?


Blueberry picking is a lot of fun, but it does get hot! We recommend that you bring a hat, sunscreen, and bottled water. If you forget your water we will have bottled beverages for sale. Berries should be refrigerated after picking. If you have a long trip home, we recommend keeping an ice chest in the car.
What NOT to bring.


No Food Please do not bring food into the field. At this time we cannot have picnics. No Pets Please leave your furry friends at home. No Glass Please do not bring glass bottles, etc into the field with you. No Smoking At this time we do not have a designated smoking area. Please do not smoke in the field. Not Feeling Well? If you are not feeling well, please stay at home and come see us when you are better!
What should I wear?


We do have very limited shate and it can get hot in the field. A hat and sunscreen are highly recommended!
What do we provide?


We will supply buckets for picking and bags for you to take the berries home. There will be garbage cans for you to dispose of your trash. Please be mindful not to leave trash in the field or around the property. There will also be port-a-potties with hand washing stations.
Are there bathrooms?


We will have port-a-potties with hand washing stations available for you.
All about the berries.


Our blueberry varieties are: SpringHigh, San Joaquin, and Abundance. At this time we are utilizing sustainable farming practices and are glyphosate free. We are not organic.
Community Involvement


We love our community! Organizations we support. Even though dogs aren't allowed at the farm, we love our furry friends! Check out The Underdog Railroad to follow the amazing things they do and all the animals they help. They sure could use your donations. A few dollars goes a long way!
COVID-19 Precautions


Here are a few precautions we can take to safely pick berries:

 • We have plenty of space to spread out and social distance fortunately!
 • Individuals can absolutely wear masks at their discretion.
 • Please do not congregate at the check in and check out.
 • We provide clean buckets for picking and will bag the fruit at check out.
 • If you are not feeling well, please stay home & visit us when you are better.
We look forward to a great harvest with you!

ÚDRŽBA:

Hours and Directions


Check back for 2021 open date. Harvest will last about 6-8 weeks. Hours of operation are Thursday - Sunday, 8am to 1pm. For Directions please visit our contact page to see a map! There will be signs to follow for free parking when you arrive. The farm is closed Monday, Tuesday and Wednesdays.
What is the cost for picking?


Cost for picking is $4.25 per pound for You Pick and $5.25 per pound for Pre Picked. We accept Cash, Venmo, or Credit Cards.
Where do I park?


You will see signs that direct you where to park when you arrive. Parking is free.
Are pets allowed?


As much as we love our furry friends, they are not allowed in the field. Our parking area is not shaded and it is too hot for them to be left in the car. Please leave them at home where they are safe and cool!
What should I bring?


Blueberry picking is a lot of fun, but it does get hot! We recommend that you bring a hat, sunscreen, and bottled water. If you forget your water we will have bottled beverages for sale. Berries should be refrigerated after picking. If you have a long trip home, we recommend keeping an ice chest in the car.
What NOT to bring.


No Food Please do not bring food into the field. At this time we cannot have picnics. No Pets Please leave your furry friends at home. No Glass Please do not bring glass bottles, etc into the field with you. No Smoking At this time we do not have a designated smoking area. Please do not smoke in the field. Not Feeling Well? If you are not feeling well, please stay at home and come see us when you are better!
What should I wear?


We do have very limited shate and it can get hot in the field. A hat and sunscreen are highly recommended!
What do we provide?


We will supply buckets for picking and bags for you to take the berries home. There will be garbage cans for you to dispose of your trash. Please be mindful not to leave trash in the field or around the property. There will also be port-a-potties with hand washing stations.
Are there bathrooms?


We will have port-a-potties with hand washing stations available for you.
All about the berries.


Our blueberry varieties are: SpringHigh, San Joaquin, and Abundance. At this time we are utilizing sustainable farming practices and are glyphosate free. We are not organic.
Community Involvement


We love our community! Organizations we support. Even though dogs aren't allowed at the farm, we love our furry friends! Check out The Underdog Railroad to follow the amazing things they do and all the animals they help. They sure could use your donations. A few dollars goes a long way!
COVID-19 Precautions


Here are a few precautions we can take to safely pick berries:

 • We have plenty of space to spread out and social distance fortunately!
 • Individuals can absolutely wear masks at their discretion.
 • Please do not congregate at the check in and check out.
 • We provide clean buckets for picking and will bag the fruit at check out.
 • If you are not feeling well, please stay home & visit us when you are better.
We look forward to a great harvest with you!