top of page
  • Obrázek autoraRada pro zelené střechy

Festival architektury pořádaný Radou pro zelené střechy, z.s.

Festival Architektury 2020, který se konal od 26. do 29. února na brněnském výstavišti, svou náplní předčil všechna očekávání organizátorů, účastníků i spolupracujících institucí.


Celý odborný přednáškový program se podařilo propojit s praktickými řešeními současných výzev stavebnictví ve formě neformálních konzultačních rozhovorů a ukázkových workshopů realizovaných organizátory i vystavovateli, kteří svou odborností a koncepcí stánků podpořili otevřenou diskusní náladu celé akce.Nejednalo se o typický veletrh ani striktně o odbornou konferenci. Cílem celého festivalu bylo překročit bariéru “informování informovaných“ v oblasti udržitelné výstavby napříč generačním i myšlenkovým spektrem účastníků. Vlivem návštěvy celé řady zástupců jednotlivých profesí (téměř 500 zapsaných odborných účastníků), zástupců státní správy, vzdělávacího sektoru, studentů a laické veřejnosti alespoň na chvíli tato bariéra přestala existovat.


Obavy z nedostatku vody mění architekturu


Středeční program otevřeli skvělí speakeři Eva Neudertová a Peter Bednár, kteří se věnovali udržitelnosti v oblasti vody. Tísíce let se architektura zabývala technologií, jak dostat dešťovou vodu ven. To se zásadně proměnilo v posledních letech, kdy je hlavním tématem, jak dostat dešťovou vodu dovnitř. V Česku si musíme vystačit s vodou, která nám naprší, a kterou si znovu přečistíme. Podle výzkumu agentury Stenmark se Češi více než změn klimatu obávají nedostatku vody (80 % respondentů). Inspirující příklady z praxe přinesl na festival také Ondřej Prax ze společnosti ASIO, která se cirkulárním hospodařením s vodou dlouhodobě zabývá. Blok zelené infrastruktury otevřel jeden z nejtalentovanějších architektů moderní doby Ondřej Chybík, který předvedl kromě mimořádných projektů ateliéru CHYBIK+KRISTOF také skvělé znalosti v kontextu materiálů a jejich uhlíkové stopy. Na inspirativní přednášku věnovanou zelené architektuře navázali odborníci na environmentálně odpovědné stavitelství z FAST VUT Brno: Petr Selník a David Bečkovský, kteří se zabývají vegetačními konstrukcemi a vyhodnocováním dopadu objektů na vnější prostředí.


David Bečkovský ve své prezentaci zaskočil publikum obrázkem pacienta JIP napojeného na nemocniční přístroje, kterým progresivně demonstroval křehkou závislost rostlin na zavlažovacích technologiích. Apeloval tím na odborné návštěvníky, aby ve stavebnictví více přemýšleli o původu a recyklovatelnosti použitých materiálů a přirozenosti přírody slovy: „přírodu neodrbeš“.


Na dopolední přednáškový blok navázal workshop k instalaci zelených střech, během kterého se mohli účastníci podrobně seznámit s dílčími prvky pro funkční vegetační skladby. Speciálním hostem poledního bloku byl gastro-kartograf Lukáš Hejlík, který kromě Ondřeje Chybíka zpovídal také tým Paralel Garden. Právě hydroponie a lepší potravinová soběstačnost je dalším současným tématem.
 

V odpoledním bloku jsme přivítali významné české architekty a laureáty České ceny za architekturu, na které navázaly workshopy věnované vizím moderního stavitelství.

Stavitelství nemá dostatek lidských zdrojů a pomoct mohou stroje. Cestu od soch, do kterých lze vstoupit až k torketované zubní ordinaci představil Michal Trpák, sochař a autor projektu prvního českého 3D tištěného domu. Návštěvníci festivalu byli svědky tisku několika velkoformátových výrobků z tištěného betonu. Další technologickou výzvou, která byla představena v programu Festivalu architektury je práce s rozšířenou realitou ve stavitelství, kterou prezentovala společnost Buildigo.

Výzva naší doby: uzavřít cyklus stavebních odpadů


Vystupující odpoledního programu se věnovali moderní energetice z obnovitelných zdrojů, elektromobilitě a právě cirkulární ekonomice. V oblasti cirkulární ekonomiky se probíralo množství odpadu, které ze staveb vzniká a bylo představeno i několik konkrétních řešení. Přes polovinu z celkového množství odpadu je ze stavebnictví, a to i ve chvíli, kdy ve stavebnictví dochází kvalitní písek a štěrk. Digitální odpadové tržiště CYRKL představilo svoje datové nástroje na propojování původců odpadů a stavebních recyklátů se stavebními firmami a potvrdilo, že největší zájem je aktuálně o kvalitní asfaltový recyklát a štěrkopísek. Udává se ale i zemina a betonové a cihlové recykláty.


Petr Sýs představil samozřejmost a efektivitu zpracování recyklátů ve výrobním portfoliu společnosti Deceuninck. Klíčové je definitivně zbořit mýtus, že využíváním druhotných surovin vznikají výrobky druhotné kvality. Společnosti Deceuninck, Erc-Tech i Skanska přesvědčili návštěvníky o vysoké kvalitě a potenciálu, který nabízí využití odpadů.


Mezi vystupujícími Festivalu architektury nechyběli ani klíčové osobnosti státní správy: ředitel OP SFŽP, pan Martin Kubica, ředitelka Odboru průmyslové ekologie MPO, paní Pavlína Kulhánková a vedoucí motivačních programů OŽP Brno, pan Martin Košťál.

Města jako zadavatel na cestě za snižováním CO2


Čtvrtek 27.2. byl tematický věnovaný udržitelnému urbanismu a nové klimatické politice měst. Díky podpisu Memoranda o Výzvě k pomoci se snižováním emisí na území města Brna podepsaného 28 významnými subjekty působícími právě na území města Brna nabyla celá koncepce udržitelné výstavby jasného směřování a konkrétních kroků, které mohly být okamžitě diskutovány do podoby řešení jednotlivých návrhů a konstrukcí. Během informačně nabitých dnů se návštěvníkům a vystavovatelům podařilo vytvořit živé kreativní prostředí, které dalo celé akci charakter co-workingového pracoviště moderní architektury.


První náměstek primátorky Petr Hladík uvedl „Město Brno se již zapojilo do Paktu starostů a primátorů se závazkem snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 %, a to do roku 2030. V návaznosti na svůj cíl jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, s podrobnou bilancí emisí CO2 a návrhy na jejich snižování.


Konkrétní opatření akčního plánu bude město aplikovat především na vlastních objektech, zařízeních nebo například na vozovém parku. Dosažení závazku ale nejde dosáhnout bez zapojení terciárního sektoru, inovačního průmyslu i navazujících služeb, kde analýzy ukazují trend nárůstu spotřeby elektřiny s významným podílem na celkových emisích. Mám proto velkou radost, že došlo v rámci Festivalu architektury k podpisu memoranda, díky němuž se na snižování emisí bude podílet město i další organizace, které v Brně působí.“


Program obou dní nabídl posluchačům přednášky významných odborníků, kteří se rozhodně nebáli sdílet své poznatky a zkušenosti.


Jsme velmi mile překvapeni velkým zájmem odborné, ale i široké veřejnosti o téma adaptačních strategií ve stavitelství. Stavební obor ovlivňuje nadpoloviční množství celkové produkce odpadů i emisí CO2. Kromě toho samozřejmě i hospodaření s vodou nebo proměnu zelených ploch v mrtvou hmotu. Proto věřím, že se nám podařilo inspirovat stavebníky i architekty dobrými příklady šetrného stavitelství, a zároveň udělat další pozitivní krok v celé klimatické politice. Brněnské výstaviště tuto akci umožnilo zrealizovat v průběhu tradičního Stavebního veletrhu, který každoročně navštíví desetitisíce lidí a všichni tito lidé se mohli inspirovat tématem Stavitelství ohleduplného k životnímu prostředí,“ dodala Tereza Sigmundová, koordinátorka Festivalu architektury 2020.


DĚKUJEME partnerům, díky kterým se celou akci podařilo uskutečnit! Festival architektury 2020 je projekt realizovaný za podpory statutárního města Brna.

Generální partner: BVV

Hlavní partneři: Brno, Deceuninck, Buildigo, Smart Roof Solution

Speciální poděkování: FEMONT, ACER WOODWAY

Partneři: ABRAST, Scoolpt, Asio, STREETPARK, GREENPASS, AGRO CS, Sedum Top, Retex, Florcom, HUTIRA VISION, FLORA URBANICA, ISOVER, FAIR AIR, Porsche Brno

Dodavatel zeleně: Greenvia


bottom of page