top of page
  • Obrázek autoraRada pro zelené střechy

Finanční podpora na zelené střechy

Aktualizováno: 4. 11. 2021

Nové projektové období Nové zelené úsporám zásadně proměnilo podmínky podpory zelených střech. Nově na ně dosáhnou stavebníci nových domů i vlastníci těch stávajících na celém území České republiky. Finanční podporu až 100 000 Kč získají rodinné domy a až 300 000 Kč domy bytové. Žádosti je možné podávat od 12.10. 2021. Zlepšete komfort svého bydlení zelenou střechou. Zástupci Rady pro zelené střechy, z.s. vám ochotně pomohou s projektovou přípravou i podáním žádosti.
Realizovali jste zelenou střechu v roce 2021 a její parametry splňují podmínky pro získání dotace? Máme pro vás dobrou zprávu! I vy totiž můžete získat finanční podporu. Uznané vám budou prokazatelně vynaložené výdaje po 1.1.2021.
Jakou částkou podpoří SFŽP vaši zelenou střechu?

  • Extenzivní zelené střechy se sklonem < 12° jsou podpořeny částkou 700 Kč / m2.

  • Extenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° jsou podpořeny částkou 800 Kč / m2.

  • Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem < 12° jsou podpořeny částkou 900 Kč / m2.

  • Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem ≥ 12° jsou podpořeny částkou 1000 Kč / m2.

Pozn.: Extenzivní zelená střecha je souvrství o tloušťce zpravidla do 12 cm. Především se jedná o souvrství osazené suchomilnými rostlinami (v českých podmínkách nejčastěji Rozchodníky) a nevyžaduje umělou závlahu rostlin. Tento typ zelených střech je nejlehčí a nejdostupnější variantou vhodnou pro většinu konstrukcí, které je možné dodatečně zatížit váhou souvrství orientačně 85-130 kg. Polointenzivní zelená střecha je charakteristická větší mocností substrátu, širším spektrem použitých rostlin a náročností údržby vč. umělé zálivky z akumulační nádrže. Více o údržbě zelených střech najdete zde na webu.


Maximální výše podpory je 100 000 Kč pro rodinný dům nebo 300 000 Kč pro bytový dům a současně 50 % způsobilých výdajů. Žádost o finanční podporu na zelenou střechu je možné kombinovat s dalšími opatřeními, např.: využití dešťových vod, fotovoltaická elektrárna, výstavba rodinného domu atp. Podrobné informace jsou uveřejněny na webu novazelenausporam.cz. Kombinace více typů opatřeny jsou navíc navýšeny o bonus!

Pro odbornou pomoc se zajištěním návrhu zelené střechy, statického posouzení a dalších povinných příloh žádosti o čerpání finanční podpory se s důvěrou obraťte na Radu pro zelené střechy. Základní poradenství poskytujeme žadatelům o dotaci zdarma.


Tereza Sigmundová, konzultant pro zelené střechy

M: 725 713 513

E: info@zelenstrecham.cz

bottom of page