top of page
  • Obrázek autoraRada pro zelené střechy

Kvalitní predikce je ve stavebnictví klíčem ke zodpovědnému rozhodnutí.

Aktualizováno: 8. 7. 2019

Protože to co postavíme dnes, s námi zůstane další desetiletí. Moderní softwarové nástroje a modelové simulace významně pomáhají odhalit dopady našich záměrů.


V minulosti neměli architekti ani investoři žádný spolehlivý nástroj pro vyjádření efektu navržené infrastruktury. Přitom právě řešení na přírodní bázi (Nature Base Solution) mohou být velice efektivní ve zmírňování nepříznivých dopadů urbanizace. Dnes je situace lepší, v projekčních kancelářích již slouží i dílčí chytré nástroje (např. ENVI-met) k částečné predikci stavebních záměrů. Prvním opravdu komplexním nástrojem je rakouský software Green Pass. Dosud chybějící článek mezi plánováním a reálnými dopady na klimatickou pohodu okolního prostředí. Propracovaná softwarová simulace umožňuje projektantům, developerům i zastupitelům měst vyobrazovat a pochopitelně také optimalizovat dopad navrženého objektu. Příkladem konkrétního výstupu simulace v SW Green Pass, je dokončený obytný soubor Brno Rakovecká. Stručný výtah ze studie můžete zobrazit v odkazu níže.


Hodnotící výstup simulace projektu BRNO RAKOVECKÁ.


Během simulací bylo u tohoto projektu mimo jiné zjištěno, že umístění barikády budov kolmo k návětrné straně má v letních měsících dopad na tepelnou pohodu obyvatel vnitrobloku. Pokud by simulace v SW Green Pass proběhla již ve fázi studie projektu Rakovecká, pomohla by u návrhu obytného souboru zohlednit vliv přirozeného proudění vzduchu. Pohodě prostředí zde může dodatečně pomoci alespoň vegetační stínění formou výsadby stromů z jižní strany. Studie také ukázala, že ozeleněním pouhých 50% střech lehkou extenzivní formu zlepší investor pocitovou teplotu v úrovni chodců o 0,45°C (!bavíme se teplotním rozdílu ve vzdálenosti cca 20 m od místa realizace zelené střechy!). Tato hodnota se nezdá být příliš významnou, ale fakticky nás vrací o 20 let zpět ve vývoji klimatu.


Benefitem softwarového řešení Green Pass je bodové hodnocení a certifikace projektu. Váš důkaz zodpovědného rozhodnutí ve vztahu k okolí.Výhradním partnerem společnosti GREENPASS GmbH pro Českou a Slovenskou republiku, Polsko a Maďarsko je společnost BUILDIGO s.r.o.


E-mail: info@greenpass.city

bottom of page