top of page
  • Obrázek autoraRada pro zelené střechy

Motivace investora k pořízení zelené střechy

Estetická funkce zelené střechy je jedním z vedlejších benefitů pro investora i okolí stavby. Pakliže je zelená střecha realizovaná v souladu s principy stavební fyziky a botaniky současně, stává se pro svého investora vegetační konstrukční vrstvou, která znásobí životnost hydroizolačního pláště a zajistí jeho úplnou bez-údržbovost. Významně napomáhá také ve snižování hluku z exteriéru do interiéru, snížení prašnosti a optimalizaci tepelné bilance budovy.Svému okolí se zelená střecha stane přírodní klimatizační jednotkou a cenným zdrojem biodiverzity. Množství dešťových srážek zachycených ve skladbě zelené střechy přispívá k rovnováze malého vodního koloběhu a šetří náklady na kanalizační síť i čištění odpadních vod.Odborně prováděná vědecká měření VUT FAST Brno dokumentují teplotní rozdíly ploch konvenčních střešních plášťů a zelených střech. Vitální vegetační vrstva vykazuje v tropických dnech teploty do 35°C. Povrchová teplota běžně instalovaných hydroizolačních střešních plášťů za stejných podmínek dosahuje až 80°C. Následné šíření tepla akumulovaného ve stavebních konstrukcích budov a infrastruktury způsobuje lokální diskomfort během letních dní.


Zástavba městského charakteru nepropustně zapečetí přibližně 70 % všech pozemních ploch. Efekt zahuštěné zástavby s sebou do oblasti přináší nedostatek přirozeně vsakovaných dešťových vod do podzemí; lokální změny proudění vzduchu; přehřívání uličních koridorů během letních dní (také známé pod pojmem tepelné ostrovy měst) a dramatický úbytek přirozené biodiverzity.


Přínosy zelených střech spjaté s přírodu jim zajistily své místo mezi dotačními programy Státního fondu životního prostředí i motivačních programech či vyhláškách některých měst.


Finanční podpora instalovaného souvrství se různí v závislosti na typu vegetační konstrukce, sklonu střechy a lokalitě. Rada pro zelené střechy je tu pro vás, aby vám pomohla s přípravou nejvhodnějšího řešení. O celostátních dotačních programech jsme se vás informovali v článku:


| Finanční podpora na zelené střechy pro všechny.


Zvažujete realizaci zelené střechy? Své dotazy adresujte na info@zelenstrecham.cz

 


bottom of page