top of page
  • Obrázek autoraRada pro zelené střechy

Náletové rostliny na zelené střeše, aneb od čistě rozchodníkového koberce po biodiverzní variantu.

Ti z vás, kteří pracně zakládali anglický trávník na zahrádce u domu, už vědí o čem je řeč. Bez boje s přírodou to nikdy nedopadne jako na obrázku z krabice travního semena. Dokonce ani zapěstovaný travní koberec nepřemůže přirozené místní druhy rostlin.Stejné zákony přírody platí pro střešní zahrady a zelené střechy. Na obrázku vidíte extenzivní střechu s 15 cm vrstvou substrátu s minimálním podílem organické složky (75 % tvoří cihelný střep). Náletová rostlina ignoruje původní představu investora o složení rostlinných druhů zelené střechy a sebevědomě vytlačuje uměle založené rostlinstvo.


Biodiverzita je vlastnost přírody vytvářet rozmanité prostředí, které je domovem rostlinných i živočišných druhů. Založením zelené střechy dáte přírodě prostor šířit místní rostlinné druhy. Zapěstovaný rozchodníkový koberec nabízí investorovi okamžitý estetický efekt a minimum prostoru pro náletové rostliny. Což ale neznamená, žádný prostor k růstu lokálních druhů! Některé z nich budou na vaší střeše prospívat i navzdory extrémním podmínkám. Při výběru dodavatele, byť lehké extenzivní vegetační střechy se vždy dotazujte na ochranu proti prorůstání kořínků. Na první pohled se u netřesků nebo rozchodníků není čeho obávat, ale to jen do chvíle, než se na vaší střeše zabydlí například malá břízka.Cílem ozeleňování objektů na urbanizovaných územích je mimo jiné právě přirozená obnova místní biodiverzity, jinak řečeno biologické diverzity. Varianty intenzivních střešních zahrad výborně plní estetickou funkci, vytvářejí skvělé prostředí pro člověka, ale nelze je zakládat s vidinou bezúdržbovosti. Naopak potřeba vody, technické infrastruktury, chemických látek ve formě hnojiv a herbicidů může být natolik značná, že takto uměle vytvořená zelená oáza už zcela postrádá tížený pozitivní dopad na životní prostředí. V takových případech pak zůstává jen pozitivní dopad na člověka, který na takové střešní zahradě může relaxovat. Výsledkem mohou být i situace, kdy investor přestane financovat nákladnou údržbu zeleně a rostliny zase zmizí, příkladem může být tato pražská lavička s vertikální zahradou.


Řešením je dodatečně přehodnotit původní záměr a pro výsadbu využít lokální druhy suchomilných rostlin, které mají dobrý předpoklad k růstu i bez náročné údržby.Biodiverzita je přirozená a má své kouzlo. Především respektuje existenční potřeby rostlinné a živočišné říše.


Sdílejte s námi dobré příklady! Posílejte nám fotografie přírodních řešení na: info@zelenstrecham.cz

bottom of page