top of page
  • Obrázek autoraRada pro zelené střechy

Proměna Opavského obchodního centra z ptačí perspektivy

Ladislav Schreiber ve svém návrhu na revitalizaci objektu Slezanka nabídl občanům i zcela nový výhled na významné stavby centra Opavy. Jedná se o jedno z možných řešení pro chátrající budovu. Současný minimálně využívaný objekt obchodního centra lze transformovat do multifunkčního prostoru, který lze využívat ke komerčním i nekomerčním účelům dle aktuální potřeby města.

Zóna střešní zahrady poskytne veřejnosti zázemí při pohledu na mimořádné historické a architektonické hodnoty města. Tento návrhový koncept vytváří

emocionální zážitek vnímáním prostoru mezi katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, Slezským divadlem a Hláskou. Pohyb po střešní zahradě umožní hlubší výtvarné vnímání okolní architektury.Současně střešní zahrada nabídne místním občanům nový prostor pro kulturní prožitky pod širým nebem. Promenády ve středu střechy vytváří pěší korzo zakončené na jedné straně meditační zahradou s působivým pohledem na budovu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie i části Rybího trhu. Na straně druhé pak střešní kavárnou. Z celé páteřní komunikace bude možné pozorovat i prostor přilehlého parku za Slezankou. Travnaté plochy směrem do vnitrobloku vytvoří klidnější relaxační zónu. Záhony vyplní vlající stébla trav, vonná levandule, keře půdokryvných růží a kvetoucích trvalek. Osvětlení zahrady bude součástí střešní páteřní komunikace s podsvícením sedáků lavic. Součástí střechy mohou být zvlhčovače a zmlžovače, které ještě vylepší lokální klima vybraných úseků zahrady s vybavených mobiliářem.

Srovnání původní a navrhované varianty z ptačí perspektivy:

Střešní zahrada významně prodlouží životnost hydroizolace střešního pláště, který nebude dále podléhat povětrnostním vlivům. Zásadní výhodou intenzivní vegetační skladby je také její vlastnost přírodní cestou snížit náklady na energie spotřebované za účelem chlazení či vytápění budovy. Tato masivní vegetační vrstva zadrží více než 90 % dešťové vody pro život rostlin a drobných živočichů.


Dopad střešní zahrady na klima v nejbližším okolí lze simulovat pomocí modelu Green Pass.


Autor námětu: Ladislav Schreiber, občan města Opavy

Technický návrh zpracoval: Buildigo s.r.o.

Ideový návrh střešní zahrady: Ing. Lubomír Rychtar, krajinářský architekt

bottom of page