top of page
  • Obrázek autoraRada pro zelené střechy

Vyřízení dotace a realizace zelené střechy na klíč

Aktualizováno: 4. 11. 2021

Jedním z ověřených spolupracujících partnerů Rady pro zelené střechy je společnost BUILDIGO s.r.o., která se dlouhodobě zabývá službami v oblasti projektování vegetačních konstrukcí a odborným posuzováním stavebních konstrukcí.
Ve spolupráci s obchodním ředitelem Davidem Kolínkem jsme pro vás připravili přehled kroků, které vás čekají v procesu vyřízení dotace a realizace zelené střechy. Pro zjednodušení a srozumitelnost jsme popsali konkrétní případ realizovaný v roce 2019:
Poptávka od zákazníka


První e-mailový kontakt se zákazníkem proběhl v červenci. Poptávka byla v rozsahu vyřízení dotace po zhotovení zelené střechy stávajícího objektu RD v Brně.


Prohlídka objektu


V horizontu jednoho týdne se dostalo na osobní prohlídku objektu technikem, který posoudil stav střešního pláště. Spolu se zákazníkem prošel také projektovou dokumentaci domu, zejména řezy konstrukcí střešního konstrukce a statický posudek.

Pozn. V případech, kdy majitel objektu nemá k dispozici projektovou dokumentaci, ze které se dá určit, zda vlastní střecha snese uvažované přitížení zelenou střechou společnost BUILDIGO provede průzkum konstrukce a to buď sondou střešního pláště nebo průzkumem konstrukce domu a následně zpracuje statický posudek který je v takovém případě nezbytnou podmínkou pro získání dotace Zeleň střechám!


Řešení na míru a položkový rozpočet


Každý případ je řešen individuálně. Rozpočet v rámci přípravy projektové dokumentace je navržen jako maximální částka, která by se měla za ZS vydat. Finální CN vždy dodá vlastní realizační firma, kterou BUILDIGO umí zajistit. Pozor: příjemce dotace Zeleň střechám! se zavazuje k udržitelnosti vegetace na dobu 5 let (po tuto dobu bude město např. pomocí leteckého snímkování kontrolovat každou realizovanou zelenou střechu).

V případě této konkrétní poptávky byl rozpočet vypracován a schválen bez výhrad. Střešní plášť byl bez závad, které by bránily přistoupit rovnou k realizaci.

Souhlas investora s rozpočtem a zavedení žádosti


Po kompletaci dokumentů (žádost, projektová dokumentace s razítkem autorizované osoby, prováděcí dokumentace a položkový rozpočet) a odsouhlasení nákladů přišlo na řadu zavedení žádosti do systému Grantys, kterou za zákazníka také vyřídil zaměstnanec společnosti BUILDIGO.Realizace


Čtyři měsíce od první komunikace se zákazníkem dorazil na stavbu realizační tým, který střeše rodinného domu strávil celkem 13 hodin. Výsledek ihned po dokončení prací vidíte na fotografii.Finance z dotace


Investor uvedeného příkladu čerpal na svoji zelenou střechu (83 m2) podporu 122 588 Kč z Ekodotací města Brna. Částka alokovaná dotací vždy zahrnuje DPH!


Na přípravné práce (např. zpracování dokumentce, statického posudku nebo jiné dokumentce nutné pro zajištění dotace) město Brno přispívá 10 000 Kč.

Benefity, které investor získal rozhodnutím ozelenit střechu svého objektu jsou popsány na stránce www.zelenstrecham.cz/benefity-zelene-strechyPozn.: V případě rozsáhlejších objektů, provádí společnost BUILDIGO na žádost klienta také hodnocení dopadu objektu na vnější okolí. Takový výstup hodnotí mikroklimatické podmínky lokality před a po, vodní hospodářství, pasivní energetickou úsporu na chlazení objektu a množství redukce CO2.

 

David Kolínek, obchodní ředitel

M: 770 127 968 E: david.kolinek@buildigo.cz


bottom of page