top of page
Zelená-Střecha_Selník.png
rozchodniky-koberec-zelená-střecha.png
BUTON.png

ESTETIKA A ÚDRŽBA ZELENÝCH STŘECH

Obecně je vhodné provést nejméně dvě základní kontroly v jednom roce - a sice ideálně na konci března a v průběhu září. 

Na údržbu zelené střechy je nutné pohlížet s ohledem na lokální podmínky instalované střechy. Jako příklad může sloužit zelená střecha prvního patra rodinného domu, nad kterou zasahuje koruna vzrostlého listnatého stromu. Taková střecha bude vyžadovat zvýšenou kontrolní činnost odtokových oblastí střechy (stejně jako jakýkoliv jiný povrch střechy) z důvodu ucpání vtoků, žlabů nebo vpustí.

Správnou frekvenci kontrol stanoví dodavatel či realizátor zelené střechy. Na základě výstupu z kontrol je vhodné si zpracovat plán případné údržby. Rozsah údržby je individuální od pouhé kontroly, podzimního úklidu listí, až po nejnáročnější intenzivní skladby vyžadující dodatečnou zálivku, doplňkovou výsadbu a tvarování.

U objektů, kde investor vyžaduje okamžitý funkční i estetický efekt vřele doporučujeme extenzivní skladbu s využitím rozchodníkových koberců. U tohoto řešení je minimální riziko vzniku poškozených lokalit vlivem zvětrávání nebo eroze. Odpadá také počáteční péče o vegetaci ve smyslu dodatečné zálivky, hnojení a průběžné doplňkové výsadby rostlin.

Zelené střechy s výškou substrátu:

< 10 cm* umožňují výsadbu většiny druhů rozchodníků (i předpěstovaných koberců)

> 10 cm* umožňují výsadbu některých druhů sukulentů, bylinek a trvalek.

> 15 cm* umožnují výsadbu některých druhů trvalek, tráv i keřů.

> 23 cm* umožnují výsadbu tráv i některých druhů keřů i stromů.

* hodnoty jsou orientační

Složitější souvrství vyžadují vyšší nároky na projektovou přípravu, realizaci a samozřejmě i na údržbu. Finální podobu získá vegetace do tří let od realizace (netýká se vegetačních koberců). Pokud se rozhodnete pro výsadbu sazenic nebo řízků, je potřeba počítat s následujícími nároky na stabilizaci a údržbu:

  • závlaha

  • oprava poškozených lokalit z důvodu eroze

  • doplňková výsadba

  • odstranění náletových rostlin

  • hnojení

  • sečení (pokud je nutné)

  • odstranění listí a vyprodukované přebytečné biomasy ze sečení (pokud je nutné)

Pozor na používání chemických prostředků na ošetřování rostlin z důvodu možných reakcí se stavebními materiály, které jsou ve střeše nainstalovány. Použití chemických prostředků je vhodné konzultovat také s odborníky na hydroizolace nebo na technické vrstvy zelených střech.

 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nutno před zahájením prací na střeše postupovat dle pravidel BOZP!

bottom of page